Ubezpieczenie OC w działalności gospodarczej

Ubezpieczenie OC w działalności gospodarczej

Podstawą wykonywania jakiejkolwiek działalności gospodarczej jest jej rejestracja, czy to poprzez złożenie we właściwym urzędzie gminy wniosku o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej, czy też rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po pomyślnym przejściu całej wstępnej procedury możemy rozpocząć właściwą działalność. W związku z rozpoczęciem wykonywania działalności musimy również pamiętać o obowiązkach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Takim obowiązkiem jest, w przypadku prowadzenia działalności pod postacią spółki kapitałowej, konieczność zawarcia odpowiedniej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Przedmiotem tej umowy ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a mianowicie odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników lub osób trzecich, które powstały w związku z prowadzoną działalnością. Poprzez zawarcie tej umowy oraz opłacanie, uzgodnionych w niej, składek przedsiębiorca taki przerzuca finansowe skutki zajścia wymienionych wyżej sytuacji na drugą stronę umowy, a mianowicie ubezpieczyciela.

Bezpieczne zakupy
Wiele się słyszy o oszustwach internetowych, o tym jak ludzi tracą swe ciężko zarobione pieniądze, b...
Samolot – najlepszy i najbezpieczniejszy środek transportu
Transport lotniczy uważany jest za najlepszą formę przemieszczania się. Gwarantuje on rytmiczność i ...
Nietuzinkowa strona internetowa
Globalna sieć to współcześnie najbardziej wpływowe mass-medium na kuli ziemskiej. Działa obec...
Ogólnoświatowe przedsięwzięcie międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF
 "Godzina dla Ziemi" jest to ogólnoświatowa inicjatywa społeczna międzynarodow...